..

شما اینجا هستید

فرم شماره 2: فرم درخواست استفاده از امکانات آزمایشگاهی مرکز تحقیقات ژئو-بتن
مشخصات متقاضی عضو هیات علمی
فایل‌ها باید کوچکتر از 300 کیلوبایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: gif jpg jpeg png pdf.
فایل‌ها باید کوچکتر از 300 کیلوبایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: jpg jpeg.
مشخصات متقاضی دانشجو
فایل‌ها باید کوچکتر از 80 کیلوبایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: gif jpg jpeg png.
فایل‌ها باید کوچکتر از 80 کیلوبایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: gif jpg jpeg png pdf.
فایل‌ها باید کوچکتر از 80 کیلوبایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: gif jpg jpeg png pdf.
مشخصات متقاضی نماینده بخش حقوقی
فایل‌ها باید کوچکتر از 80 کیلوبایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: gif jpg jpeg png.
فایل‌ها باید کوچکتر از 2 مگابایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: gif jpg jpeg png pdf.
مشخصات متقاضی پژوهشگر مستقل
فایل‌ها باید کوچکتر از 80 کیلوبایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: gif jpg jpeg png.
مشخصات استاد راهنما
مشخصات معرف
یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
عنوان پایان نامه یا طرح تحقیقاتی
آزمایشهای مورد درخواست
به عنوان مثال: 60x15x15
به عنوان مثال: 60x15x15
به عنوان مثال: 60x15x15
در صورتی که نمونه ها خارج از ازمایشگاه مرکز ساخته می شوند و یا از بتن آماده استفاده خواهد شد گزینه "خیر" را انتخاب نمایید.
توضیحات اضافی لازم را در این قسمت وارد نمایید.
قوانین و مقررات

موضوعات خبری